Bygg den perfekta holken till fladdermöss

Fladdermöss är nattaktiva insektsätare. De tycker om att bo på vindar, i grottor eller i ihåliga träd. I takt med att skogsbruket har moderniserats har tillgången på ihåliga träd minskat. Det gör att fladdermössen har svårt att hitta bra ställen att bo på. Det är lätt att hjälpa fladdermössen genom att bygga en fladdermusholk, dessutom är det ett annorlunda och roligt projekt. Det finns ett par saker du måste tänka på för att fladdermössen ska trivas och vilja flytta in i holken. De behöver en tunn list att hänga i när de sover eller har gått i dvala och holken får inte vara dragig. Fladdermössen ställer ganska höga krav på sin bostad så det gäller att vara noga när man snickrar holken genom att täta fladdermusholken med luktfritt lim slipper de drag och regn. För fladdermöss i hamnen ska du placera fladdermusholken i ett fritt men inte utsatt läge. Precis som vi människor tycker fladdermössen om att bo i syd- eller västläge men undvik platser med direkt solljus så att det inte blir för varmt för fladdermössen.

(Visited 167 times, 1 visits today)