Finns Dracula?

Genom historien har fladdermöss tyvärr haft ett dåligt rykte. Den har förknippats med negativa egenskaper i myter och historier. Bland aztekerna kopplades fladdermusen till döden och av urbefolkningen i USA sågs de som illvilliga andar. En av de mest kända figurerna som hör ihop med fladdermusen är dock Dracula. Visserligen är det sant att fladdermöss är de enda däggdjur som lever enbart på blod, men det gäller mycket långt ifrån alla fladdermöss.

Omkring sjuttio procent äter insekter. Av de över tolvhundra arterna är det bara tre som faktiskt äter blod. De suger dock inte ut det, som myten säger. Efter att de bitit sitt offer, som oftast är en sovande häst eller en ko, slickar de upp blodet. Även om de tillsammans dricker stora mängder blod under ett år klarar sig hästen eller kon fint i majoriteten av fallen. En ensam liten vampyr dricker nämligen inte i närheten av en dödlig dos. Därmed stämmer den delen av myten som handlar om att vampyren kommer i mörkaste natten och äter lite blod i taget.

Vanligast är vampyrfladdermössen i Latinamerika och Sydamerika. Det finns också ett fåtal i Nordamerika. Du som reser dit för att få se en äkta vampyr får kämpa lite eftersom de enbart tar sig ut från de djupa grottorna i den mörkaste natten och är folkskygga. Rädslan för att bli biten är mycket överdriven. Visserligen händer det i mycket sällsynta fall att människor blir bitna av vampyrfladdermöss, och det kan orsaka infektioner. Fladdermössen är också bärare av allvarliga sjukdomar som rabies. Statistiskt sett kan du dock vara lugn. Under de senaste femtio åren har färre än 10 människor i hela Nordamerika råkat ut för detta. Som svensk är risken för att bli sjuk efter ett fästingbett en betydligt mer skrämmande möjlighet. Moskitos är också mycket farligare för människan än vampyrfladdermöss. Dessutom är vampyrerna mycket räddare för dig än du är för dem vilket definitivt inte gäller varken för fästingar eller moskitos.

CHAUVE SOURIS

(Visited 233 times, 1 visits today)