Fladdermöss

Fladdermöss har genom alla tider varit mytomspunna djur. Många förknippar dem med skräckfilmer och blodsugande vampyrer medan andra fascineras av deras flyg- och navigationsförmåga. Inte mindre än en fjärdedel av jordens cirka 4000 däggdjursarter är fladdermöss och lever i nästintill alla typer av miljöer förutom i polartrakterna där det är för kallt.

Fladdermössen delas in i två huvudgrupper, småfladdermöss och flygande hundar, varav de sistnämnda inte finns i Europa. Samtliga arter vi har i Sverige är insektsätare medan man i andra länder också finner de fladdermöss som lever på frukt, nektar, fisk, grodor möss och faktiskt även på blod. Men det är bara tre av världens 1100 arter som är så kallade vampyrer och de har endast noterats i Syd- och Centralamerika.

Fladdermössen utgör en viktig del av den biologiska mångfalden men har minskat i antal under senare år. Sex av våra fladdermössarter är hotade vilket bland annat beror på utdikningen av sjöar och vattendrag. ALLA svenska fladdermusarter är därför fredade och får varken dödas, fångas eller flyttas – om man inte har särskilt tillstånd från länsstyrelsen.

Det finns ett flertal fördelar med att sätta upp holkar åt fladdermössen.( se mitt inlägg om hur man bygger en egen!!!!) För det första hjälper man dem att finna boplatser. Flera fladdermössarter bosätter sig i håligheter i trädstammar men eftersom det är brist på gamla ihåliga träd så är holkar ett bra alternativ. Som bäst är när man sätter upp flera holkar i samma område vilket skapar alternativa boplatser i fall de skulle bli hotade eller störda. Dessutom vill de flesta fladdermössen leva i koloni. En annan fördel med holkar är att man slipper få dem in i huset då många fladdermöss bygger bo på vindar. Det räcker att det finns en springa på en centimeter för att de ska kunna ta sig in.

19987940-origpic-ffebcc

(Visited 165 times, 1 visits today)