Fladdermöss dödas i trafiken

Det var när jag skulle köpa säkra crosshjälmar som jag började fundera på hur många fladdermöss som dödas i trafiken varje år. Älgar, rådjur och vildsvin finns det statistik för, det vet jag, men jag undrar hur det är med fridlysta små djur som fladdermöss. I och med att fladdermöss anpassar sig mer och mer till att leva i tät bebyggelse går det att anta att fler dödas i kollisioner med olika fordon.

Eftersom en fladdermus jagar på natten är inte trafiken lika tät som på dagtid men det behöver nödvändigtvis inte betyda att dödsrisken är mindre för det. Fladdermöss är små djur och en kollision med en cyklist kan skada dem ordentligt. En kollision med en bil eller motorcyklist betyder döden för en liten fladdermus. Jag har ingen lösning på problemet, det är svårt att flytta alla fladdermöss till en riskfri miljö. Förhoppningsvis har biologerna någon idé, kanske fladdermustunnlar över vägarna.

Motorväg i mörker

(Visited 1 times, 1 visits today)