Fladdermöss i Sverige

Fladdermöss har länge spelat en viktig roll på jorden. Som ett av de äldsta djurslagen i världen saknas det knappast skildringar av detta mytomspunna däggdjur och berättelserna går enda tillbaka till de gamla Aztekerna. Sanningen är att de flesta samhällen, både antika och moderna, har sitt att säga till om detta nattdjur. Bland de Nordamerikanska Indianerna ansågs till exempel fladdermusen representera lurendrejeri, medan djuret i den Kinesiska folkloren istället fick symbolisera ett långt och lyckligt liv.

Nuförtiden förknippar nog dock de flesta fladdermusen med några omättligt populära kulturikoner: Batman och Dracula, på varsin sida av skiljelinjen mellan gott och ont. Men detta fascinerande djur både höjer sig och flyger bortom dessa associationer och har stoff nog att fylla både filmer och böcker till bredden med kuriosa och intressant fakta.

I Sverige kan vi skatta oss lyckliga med att husera hela 19 olika fladdermusarter och de hittas över hela landet. De flesta arterna finns dock i de södra delarna och det är ett beteende som går igen över hela världen. Enligt IUCN (Internationella naturvårdsunionen) så hamnar sex av Sveriges 19 fladdermusarterna på deras ”Röda lista”, en lista som klassificerar arter som riskerar att dö ut. Men trots att läget kan se mörkt ut för vissa arter så finns det många passionerade människor över hela världen som dagligen jobbar för att bevara fladdermusfaunan. Bland dessa intressegrupper finns bl.a.
UNEP/EuroBats
som sedan 90-talet arbetat med att skapa medvetenhet kring fladdermössens krympande siffror i Europa.

Så vilka är de olika arterna som, om vi har tur, vi kan få syn på i Sverige? Här är en översikt över några av de vanligast förekommande fladdermusarterna:

  • Nordfladdermus (även kallad nordisk Fladdermus) är den absolut vanligaste fladdermusarten och hittas oftast i håligheter i hus, t.ex. under takpannor, eller i större utrymmen som t.ex. vindsutrymmen. Nordfladdermusen bildar kolonier och det är inte ovanligt med upp till ett femtiotal enskilda individer. Nordfladdermusen är medelstor och har en vingbredd på ca 24 till 27 cm.
  • Dvärgpipistrellen (tidigare känd som ”Dvärgfladdermus”) skymtas oftast i Sveriges södra och mellersta delar. Som namnet antyder är Dvärgpipistrellen liten och söker sig oftare till mindre vindsutrymmen och mellanväggar. Till skillnad från de andra fladdermusarterna bildar Dvärgpipistrellen stora kolonier på uppemot 400 individer. Dvärgpipistrellen föredrar att jaga i grupp och efter solnedgång. Den har ett hörbart, tickande läte och jagar mestadels fjärilar, myggor och flugor.
  • Vattenfladdermusen hittas, liksom Dvärgpipistrellen, i Sveriges mellersta och södra delar. Denna art kan hittas jagandes kring stilla vattenytor men bli inte förvånad om du skymtar en även långt bort från vattendrag. Som de flesta arterna så finner den ro i håligheter i t.ex. träd men går även att finna i vindar, uthus eller liknande. Vattenfladdermusen är vanligt förekommande och inte en av de sex hotade arterna.
  • Taigafladdermusen (tidigare känd som ”Brandts Fladdermus”) & Mustaschfladdermusen är vanligare i Norra Sverige och liksom Nordfladdermusen bildar de kolonier på uppemot ett femtiotal enskilda individer.
  • Sydfladdermusen finner man i Skåne, Öland, Halland, Blekinge och Södermanland men är sällsynt på andra platser. Sydfladdermusen hittas vanligast i hus och som många av andra arter, i trädhåligheter. Om du misstänker att du har Sydfladdermöss hemma är din bästa chans att ta en titt på vinden men också bakom gavelspetsar och fönsterluckor.
  • Brunlångöra (tidigare känd som ”Brun Långörad Fladdermus”) är en vanlig art som hittas t.o.m. Ångermanland i bl.a. kyrkor och större vindar. Till skillnad från de andra arterna föredrar Brunlångöra mindre kolonier på ca 20 individer. Ett tillförlitligt tecken på att det finns Brunlångöra i närheten är förekomsten av fjärilsvingar. Som de flesta arter är Brunlångörat en insektsätare av rang och jagar dem med både ekolokalisering och med hjälp av sin syn (något som den har gemensamt med Nordfladdermusen).
  • Gråskimlig fladdermus kan du skymta både på landet och i städer, ända upp till Gästrikland, beroende på vilken tid på året det är. Sommaren spenderas på landet och helst i rimliga vindar och med en koloni som oftast består av ett fåtal honor. När hösten gör intåg söker den sig till städerna och hittas oftast i ventiler och vindsutrymmen.
  • Den Större Brunfladdermusen (tidigare känd som ”Stor Fladdermus”) kan hittas övervintrandes i trädhåligheter där den också ynglar. Under vinterperioden kan den även uppsöka hus och då helst i ventiler på flervåningshus. Väl etablerad kan den Större Brunfladdermusen bilda kolonier på uppemot 100 individer. Detta gör den till en tämligen vanlig art och förekommer ända upp till Uppland.

Internationell fakta om fladdermöss:

  • Efter gnagare är fladdermössen den största gruppen av däggdjur med över 1240 olika arter.
  • De flesta är insektsätare eller fruktätare men några arter lever på andra djur som t.ex. fisk och några få lever helt och hållet på blod.

375px-Eptesicus_nilssoni

Långörad fladdermus (Plecotus auritus), tillhör fladdermusartsfamiljen Vespertilionidae, s.k. läderlappar. Den Långörade Fladdermusen har en kroppslängd mellan 4 och 5 cm och väger upptill 13 g. Den karakteriseras av sina stora öron som kan bli uppemot 4 cm långa.

375px-Pipistrellus_pygmaeus

Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssoni), tillhör fladdermusartsfamiljen Vespertilionidae, s.k. läderlappar.

375px-Plecotus_auritus_01

Dvärgpipistrellen (Pipistrellus pygmaeus), tillhör fladdermusartsfamiljen Vespertilionidae, s.k. läderlappar.

Molly Nutley spanar in fladdermöss på Värmdö – Nyhetsmorgon (TV4):

(Visited 1 944 times, 1 visits today)