Fladdermöss och rabies

Fladdermöss har länge identifierats som spridare av det fruktade rabiesviruset. Hos europeiska fladdermöss heter viruset EBLV (European bat lyssavirus) och kan i sällsynta fall smitta andra varmblodiga djur och även människor. I det läget orsakar viruset en dödlig rabieslik sjukdom. Virusets existens har varit känt sedan 1954 men informationen om i vilken omfattning dessa flygare blir sjuka och vilka symptom de upplever är knapp. Under 2008 och 2012 hittades antikroppar mot rabiesviruset hos de svenska fladdermössen. 2015 fann forskare inga antikroppar men under 2016 kunde det konstateras att rabies är tillbaka i Sverige. Forskarna fann 14 fall där antikroppar förekom i blodet hos djuren, något som pekar på att viruset har varit, eller är, närvarande. Samtliga djur med antikroppar i blodet hade infångats i Skåne eller Småland. Djur infångade i Uppland visade inga tecken på rabiessmitta och viruset återfanns heller inte hos några andra arter i vår fauna. Det finns inga kända fall där djur dött av viruset i Sverige.

Fladdermöss är skygga men vackra djur

(Visited 83 times, 1 visits today)