Fladdermöss på vinden är vanligt i gamla hus

Fladdermöss är fascinerande djur. Det är dock inte så trevligt när de kommer in i huset. Fladdermössen letar sig gärna in på vindar och loft i gamla hus, för där får de värme och skydd. Om man får fladdermöss på vinden är det viktigt att försöka få bort dem. De små krabaterna drar nämligen ofta med sig olika parasiter och skadedjur, såsom vägglöss. Deras avföring kan även bli ett luktproblem i huset. Vissa fladdermöss bär dessutom på sjukdomar – det har visat sig att det finns Risk för rabies hos svenska fladdermöss. För att förhindra att man får fladdermöss på vinden bör man täppa till alla springor och håligheter. Tänk på att fladdermössen kan ta sig genom springor som bara är några centimeter stora! Fladdermössen tar sig helst in från västlig och sydlig riktning, så prioritera de sidorna av huset. Fladdermössen går i dvala på vintern och då lämnar de vanligtvis vindarna och beger sig till grottor och jordkällare. Vintern är alltså en bra tid att täta vinden.

(Visited 203 times, 1 visits today)