Fladdermöss på vinden

Fladdermöss är fridlysta i Sverige och flyttar de in i en bostad är det svårt att bli av med dem. De tenderar nämligen att återkomma eller så flyttar en ny koloni in. Det krävs särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få tillstånd att jaga dem. Fladdermössen i sig är snälla djur som lever på insekter. Så får du fladdermöss på vinden behöver det inte vara en negativ sak eftersom de äter skadedjur. Ett problem som kan uppstå är om huset har dålig ventilation, då kan fladdermusens spillning börja att lukta. Det är ofta i gamla hus fladdermössen trivs. Har du köpt en ny bostad från din lokala Husmanhagberg behöver du knappast oroa dig för bevingade gäster på vinden. Tänk på att aldrig ta i en fladdermus utan skyddshandskar. De attackerar inte men som alla djur som blir trängda kan de bitas.

En flygande fladdermus

(Visited 1 times, 1 visits today)