Fladdermusholk

Varför inte ta och bygga en fladdermusholk? Genom att bygga holkar åt fladdermössen så ger man dem extra boplatser. Det behövs eftersom deras naturliga boplatser blir allt färre, bland annat på... Read More

Trynfladdermus

Världens minsta fladdermus heter Trynfladdermus, även kallad humlefladdermus. Denna ovanliga fladdermus har men endast hittat i två grottor när skogsvårdsstationen i Ban Sai Yoke i sydvästra T... Read More