Flyghundar

bat-672815_640Flyghundar (eller Pteropodidae på latin) är namnet till trots en typ av fladdermus. De kallas också för fruktfladdermöss. Under 80- och 90-talet var det en del forskare som tvistade om de verkligen var fladdermöss och inte primater, men senare DNA-studier stödjer uppfattningen att de verkligen är fladdermöss.

De kan bli rätt stora, på engelska talar man om Megabats men storleken varierar mycket beroende på art. Medan de minsta kan vara bara 6 cm långa finns det större exemplar som kan vara 40 cm och väga kring 1 kg. Några generella kännetecken är att de har tummar med klor som de använder för att klättra, nosen är utskjutande från ansiktet, öronen är små medan ögonen är relativt stora.

Flyghundar finns i tropiska och subtropiska zoner i Afrika, Asien och Oceanien. Där äter de frukter, blommor, nektar och pollen under natt och gryning. De hjälper på så sätt till att pollinera och sprida växter. I enstaka fall äter de också insekter. De samlas i grupper i träd och buskar. Eftersom de lever i varma zoner behöver de inte gå i idé till skillnad från våra svenska fladdermöss.

En skillnad från småfladdermöss är att flyghundar inte använder ekolokalisering, med undantag för Rousettus-släktet. Däremot kan de för fladdermöss se och lukta bra. En annan intressant egenhet är att de kan ”senarelägga” inplanteringen av ett befruktat ägg så att ungen föds när det finns som mest föda. Ungen klamrar sig fast vid mamman som bär den några veckor. Så småningom när ungen blivit större lämnas den tillsammans med andra ungar medan mamman jagar. Vid två års ålder är de flesta arter könsmogna. Flyghundar kan bli omkring 20 år men det finns många faror för dem.

Flera arter är utrotningshotade. Vissa människor äter dem för köttets skull, en riskabel sed eftersom flyghundar kan överföra sjukdomar till människan. Andra ser dem som skadedjur eftersom de kan förstöra fruktodlingar. Det största hotet dock är att deras levnadsområden förstörs genom att skogar skövlas. Populationer som endast finns på en plats, som små öar, är mycket känsliga för introducerade arter och andra störningar i deras habitat.

(Visited 739 times, 1 visits today)