Om man hittar en skadad fladdermus

Den som hittar en skadad fladdermus bör lämna den i fred. Kontakta istället en veterinär, denna kan hjälpa dig med bedömning och eventuell avlivning. Fladdermöss är fridlysta och får bara avlivas om de har livshotande skador. Använd alltid handskar om du tar i en fladdermus. Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) obducerar fladdermöss som misstänks ha rabies.

Två sovande fladdermöss i ett träd

(Visited 1 times, 1 visits today)