Fladdermöss

Fladdermöss har genom alla tider varit mytomspunna djur. Många förknippar dem med skräckfilmer och blodsugande vampyrer medan andra fascineras av deras flyg- och navigationsförmåga. Inte mindre ... Read More

Fladdermöss i Sverige

Fladdermöss har länge spelat en viktig roll på jorden. Som ett av de äldsta djurslagen i världen saknas det knappast skildringar av detta mytomspunna däggdjur och berättelserna går enda tillba... Read More

Fladdermusholk

Varför inte ta och bygga en fladdermusholk? Genom att bygga holkar åt fladdermössen så ger man dem extra boplatser. Det behövs eftersom deras naturliga boplatser blir allt färre, bland annat på... Read More