Så gör du om du får in fladdermöss i hemmet

Vi blev kontaktade av HusmanHagberg som hade upptäckt fladdermöss i ett av försäljningsobjekten. De var lite oroliga och undrade om de behövde göra något. Fladdermöss är helt ofarliga men de är ju tyvärr nattdjur och kan störa en del om de flyttar in under huspanelen. Eftersom fladdermöss är fridlysta är det inte så mycket annat man kan göra än uthärda tills ungarna är flygfärdiga, då upphör ”pratet” mellan honor och ungar. I ett välventilerat hus är inte heller spillningen något problem. Var glad om fladdermöss flyttar in hos dig för de kommer hjälpa dig att bli av med skadegörande insekter i trädgården eftersom fladdermössen livnär sig på dessa.

En fladdermus av okänd art

(Visited 1 times, 1 visits today)